Úvod » DROGERIE - Dovoz Německo » ARIEL - Prací prášek 8,45kg 130 dávek - Německo!


        

ARIEL - Prací prášek 8,45kg 130 dávek - Německo!

akce

 

Výrobce: PROCTER & GAMBLE
Běžná cena 979,00 Kč (38,70 EUR)
Naše cena:
779,00 Kč (30,80 EUR)

do košíku:
  ks  

Zboží z Německa - ARIEL PRACÍ PRÁŠEK 130 DÁVEK

NA OBJEDNÁNÍ!! Dovoz Německo!

 

ARIEL - Prací prášek 8,45kg 130 dávek - Kvalitní prací prostředek s vysokým účinkem na odolné nečistoty, aktivní již při nízkých teplotách, se svěží dlouhotrvající vůní. Vhodný již od 20°C - 95°C!

 

Dovoz Německo. Obsah: 8,45kg = 130 pracích dávek!!

 

SLOŽENÍ: 15 - 30% : bělící činidla na bázi kyslíku, 5-15% : aniontové povrchově aktivní látky neiontové povrchově aktivní látky, <5% : neiontové povrchově aktivní látky, fosfonát, polykarboxylát, zeolity, enzymy, optické zjasňovače, parfémy, Hexyl cinnamal.

 

VAROVÁNÍ!

 

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.

P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

H302 – Zdraví škodlivý při požití.

P301 – PŘI POŽITÍ: vypláchnout ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. P312 – Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO tel : 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02 nebo lékaře.

 

Výrobce: PROCTER & GAMBLE

MjQyMjZ