Úvod » DROGERIE - Dovoz Německo » Ariel ACTILIFT Prací prostředek 18 dávek - Německo!


        

Ariel ACTILIFT Prací prostředek 18 dávek - Německo!

 

Naše cena:
180,00 Kč (6,87 EUR)

do košíku:
  ks  

Zboží z Německa

NA OBJEDNÁNÍ!! Dovoz Německo!

Ariel ACTILIFT Prací prostředek 18 dávek - Kvalitní prací prostředek odstraňuje skvrny již při 30°C rychle se rozpouští a nezanechává žádné zbytky na oblečení. Snižuje ulpívání nečistot a skvrn. Univerzální prací prostředek vhodný již od 20°C - 95°C!

Dovoz Německo.

Obsah: 1,350kg = 18 pracích dávek!!

Možnost osobního odběru je: Praha 4 - Chodov, Háje, Jižní město nebo Praha 10 - Hostivař, Malešice, Štěrboholy...

SLOŽENÍ: 15 - 30% : bělící činidla na bázi kyslíku, 5-15% : aniontové povrchově aktivní látky neiontové povrchově aktivní látky, <5% : neiontové povrchově aktivní látky, fosfonát, polykarboxylát, zeolity, enzymy, optické zjasňovače, parfémy, Hexyl cinnamal.

 

VAROVÁNÍ!

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.

P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

H302 – Zdraví škodlivý při požití.

P301 – PŘI POŽITÍ: vypláchnout ústa vodou, nevyvolávejte zvracení.

P312 – Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO tel : 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02 nebo lékaře.

OWUxMj