Úvod » DROGERIE - Dovoz Německo » Prací prostředky » LENOR Prací prášek COLOR 1,17kg 18 dávek-Německo!


        

LENOR Prací prášek COLOR 1,17kg 18 dávek-Německo!

 

Číslo produktu: 87613856
Výrobce: PROCTER & GAMBLE
Naše cena:
155,00 Kč (5,70 EUR)

do košíku:
  ks  

Zboží z Německa - LENOR

NA OBJEDNÁNÍ!! Dovoz Německo!

 

LENOR - Prací prášek COLOR 1,17kg 18 dávek - Kvalitní prací prášek se svěží květinovou dlouhotrvající vůní a vůní růží. Prací prostředek na barevné prádlo vhodný již od 20°C - 95°C!

 

Dovoz Německo.

 

Obsah: 1,17kg = 18 pracích dávek!!

 

Složení : 5-15% - anionické povrchově aktivní látky, <5% : neiontové povrchově aktivní látky, enzymy, polykarboxylát, zeolity, vonné látky, fosfonáty, mýdlo, Alpha-isomethyl ionone, citronellol, linalool, obsahuje Delta-Damascone - může způsobit alergickou reakci.

 

 

VAROVÁNÍ!

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO tel: 224 91 92 93 nebo lékaře.

EUH208 - Obsahuje Delta-Damascone. Může vyvolat alergickou reakci.

MWU2MDA