Úvod » DROGERIE - Dovoz Německo » Prací prostředky » WEISSER RIESE Prací prostředek 44 dávek - Německo!


        

WEISSER RIESE Prací prostředek 44 dávek - Německo!

 

Číslo produktu: 89209212
Výrobce: HENKEL
Naše cena:
335 Kč

do košíku:
  ks  

Zboží z Německa - WEISSER RIESE

NA OBJEDNÁNÍ!! Dovoz Německo!

 

Weisser Riese - Kvalitní prací prostředek s vysokým účinkem na odolné nečistoty a aktivní složkou proti skvrnám. Se svěží dlouhotrvající vůní a stálostí barev.

 

Dovoz Německo.

 

Obsah: 2,42 kg = 44 pracích dávek!!

 

 

VAROVÁNÍ!

Uchovávejte mimo dosah dětí!

PRVNÍ POMOC:

Při vdechnutí - Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou pomoc.

Při podráždění pokožky - Odstranit zasažený oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc.

Při zasažení očí - Malá množství vniknuvší do očí mohou vyvolat nevratné poškození epitelu a oslepnutí. Chraňte nezraněné oko. Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jdeli to snadno. Oči vyplachujte i během přepravy do nemocnice.

Při náhodném požití - Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc.

 

 

UPOZORNĚNÍ!

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Při náhodném požití - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, lékaře.

ZjFmMG